Home/Opdrachten
Opdrachten 2017-05-05T00:17:06+00:00

Opdrachten

Oogheelkunde Rijswijk is een zelfstandig oogheelkundig behandelcentrum.

Stafmedewerker:
Ondersteuning van de manager kliniek bij de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en opvolging van beleid. Ontwikkelen en ondersteunen van het kwaliteitsbeleid.

RvIG borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

Secretaresse:
Ondersteuning MT met agendabeheer, coördineren stukkenstroom, opstellen secretaressehandboek, werving secretaresses, in kaart brengen van werkprocessen, ondersteuning klantendag, coaching secretaresses

Projectsecretaris:
Ondersteunen projectleider, verzorgen van planning en administratie, verslaglegging, zelfstandig afhandelen van zaken, proactief meedenken, monitoring actielijsten, voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten.

FONTIJN Co-creatie is een netwerkorganisatie van veelal zelfstandig professionals met elk een eigen geluid en expertise. Voor elke vraag wordt een team samengesteld waarin de competenties vertegenwoordigd zijn om echte doorbraken te kunnen realiseren.

Virtual assistant:
Monitoren e-mailbox en indien nodig actie ondernemen, beheren van agenda.

Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden.

Office manager:
Coördineren bijeenkomsten en opleidingen, coördinatie verhuizing, diverse secretariële en organisatorische werkzaamheden, coördinatie facilitaire zaken, verzorging mailingen.

Onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector.

Beleidsondersteuning:
Coördinatie van administratieve gang van zaken rondom workshops en opleidingen, cursus- en congresregistratie, organisatie en coördinatie nationale en internationale bijeenkomsten, agendabeheer, voorraadbeheer drukwerk, verbeteren werkprocessen, verslaglegging, bijhouden van actielijsten.

Leveren van duurzaamste post- en pakketoplossing voor de klanten en maatschappij.

Projectondersteuner:
Maken van werkinstructies en verwerken en handboek, opstellen van planningen, administratieve ondersteuning project OMP, verzorgen mailing aan medewerkers.

Is verantwoordelijk voor onze rechtsorde en werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.

Programma-assistente:
Ondersteuning programmamanager, agendabeheer, coördinatie en planning werkbezoeken, organisatie cursussen projectmanagement, in kaart brengen en verbeteren werkprocessen, aanspreekpunt voor projectteam.

Directiesecretaresse: alle voorkomende secretariële en organisatorische ondersteuning plv. Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving en Afdelingshoofd Georganiseerde Criminaliteit.

Een kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.
De RWI was een overlegorgaan en expertisecentrum en gaf adviezen op het gebied van werk en inkomen.De subsidie van de RWI is inmiddels ingetrokken en daardoor moest de RWI worden opgeheven.

Directiesecretaresse:
Ondersteuning directeur en secretaris, office management

Verhuizingscoördinator:
Planning, verzorgen in- en externe communicatie, overleg projectleider verbouwing nieuw pand, inkoop en inrichting kantoorbenodigdheden en meubels, coördinatie naar nieuw pand

Organisatie najaarscongres:
Organisatie locatie, vastleggen sprekers, vaststellen programma, genodigdenregistratie, optreden als gastvrouw en coördinatie op locatie.

Verrichten juridische dienstverlening vanuit diverse rechtsgebieden.

Juridisch secretaresse:
Verzorgen stukkenstromen, agendabeheer, ondersteuning partner en afdeling, archiefbeheer.